Ote:

…CDP-kursseilla hankitut kokemukset ja tiedot rikastuttivat elämääni tavalla, mihin mikään perinteinen koulu ei koskaan pystyisi. Nämä kurssit käsittelevät muun muassa hallitun kehostairtautumisen tekniikoita, energioidemme käyttämistä, tietoisuuden ymmärtämistä…

 

Olin neljäkymmentä, ammatillinen urani oli hyvillä raiteilla, perheeni oli menestynyt ja vakaa ja tyttäreni oli täysi-ikäinen, itsenäinen, erinomainen yliopisto-opiskelija koulutuksensa loppusuoralla. Silti minusta tuntui, että en ollut kokonainen, että elämästäni puuttui jotain mitä saavutukseni eivät olleet minulle antaneet. Ilmeisesti asiat, joita olin ajatellut tavoiteltavaksi elämässäni ja jotka olin kovalla työllä saavuttanut, eivät olleetkaan tarpeeksi. Ymmärsin, että minun oli etsittävä jotain muuta. Myöhemmin opin, että en ollut ainoa tällä tavoin tunteva, itse asiassa tunne oli varsin yleinen.

Aloin osallistua meditaatiotunneille ja erilaisiin konferensseihin etsien parempaa oloa. Olin hyvin onnekas, koska löysin IAC:n lyhyen ajan sisällä.

Tämän organisaation esitellessä kurssiensa sisältöä tunsin ”klikkauksen” sisälläni. Päätin osallistua kursseille. Tämän tapahtui seitsemän vuotta sitten. Olen yhä vakuuttunut siitä, että tämä on ollut paras tekemäni päätös henkilökohtaisen ja eettisen kasvuni hyväksi.

CDP-kursseilla hankitut kokemukset ja tiedot rikastuttivat elämääni tavalla, mihin mikään perinteinen koulu ei koskaan pystyisi. Nämä kurssit käsittelevät muun muassa hallitun kehostairtautumisen tekniikoita, energioidemme käyttämistä, tietoisuuden ymmärtämistä.

Seuraavat näkökulmat näyttäytyvät erilaisina, mutta liittyvät kiinteästi toisiinsa:

1 – Kehostairtautumiskokemukset (Out of the Body Experience = OBE): Opin, että meillä kaikilla on kyky irtautua kehosta, mutta emme tiedä sitä, emme muista sitä tai emme osaa hallita sitä. Opin myös, että joillain ihmisillä on taipumusta kehostairtautumiseen ja toisilla taas ei. Verrattuna muihin instituutissa tapaamiini opiskelijoihin, kuulun jälkimmäisiin. En irrottaudu kehostani helposti tai paremmin sanottuna, en muista tapahtunutta jälkeenpäin. Minulla on ollut ”lento”-kokemuksia ja spontaaneja ”selkounia”, mutta ei kovin usein. (Olen oppinut näillä oppitunneilla erottamaan selkounet OBEista). Kurssit myös auttoivat minua saamaan aikaan OBEja. Tämä ilmiö tuo niin paljon iloa, että sitä ei voi kuvailla. Ainoastaan kokemus itsessään tarjoaa selityksen. Muiden ulottuvuuksien ymmärtäminen, että kehomme on vain väliaikainen kulkuneuvo jossa tietoisuus ilmentää itseään tällä tasolla, että tämä maailma ei ole meidän todellisuuttamme vaan ainoastaan ajanjakso evoluutiossamme, oli todellinen herätys minulle.

OBE-kokemukseni ovat mahdollistaneet elämäni tarkastelemisen hyvin erilaisella tavalla ja auttaneet ymmärtämään mitä tavoitteita minulla pitäisi olla. Ovet toisiin ulottuvuuksiin ovat avautuneet.

2 – Työskentely energioiden kanssa: Löysin bioenergiat osallistumalla CDP-kursseille. Opin tunnistamaan, hallitsemaan ja käyttämään näitä energioita. Bioenergioiden kanssa harjoittelu auttoi minua selviytymään erilaisista tilanteista tavoilla joihin en ollut aiemmin pystynyt (olin aikaisemmin hyvin impulsiivinen ja räjähtävä. – Näiden seitsemän vuoden aikana olen muutaman kerran menettänyt malttini, se on paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Ja näissäkin tapauksissa kykenin korjaamaan käytöstäni tullessani siitä tietoiseksi).

Energiatyöskentelyllä on hyvin myönteisiä vaikutuksia. Ne eivät rajoitu vain energioiden kanssa työskenteleviin yksilöihin vaan vaikuttavat myös paikkoihin ja ympärillä oleviin ihmisiin. Pystyin auttamaan ihmisiä voimaan paremmin. Joskus he huomasivat tämän ja joskus eivät. En koskaan sanonut heille mitään.

3 – Konsientiologia: Tämä kolmas kohta täydentää kahta ensimmäistä näkökulmaa. Mielestäni juuri tämä asia erottaa IAC:n kurssit muista.

IAC tutkii tietoisuutta (”meitä”) hyvin tieteellisesti ja rationaalisesti. Nämä tutkimukset auttavat ymmärtämään paremmin itseä ja muita ihmisiä. Aihepiirien opiskelu oli merkittävä askel elämässäni. Opin, että olemme mestareita piilottamaan heikkoutemme itseltämme; haluamme nähdä persoonallisuutemme hyvät puolet, emme niitä puolia joita meidän pitäisi parantaa.

Tiesin jo aikaisemmin, että meidän täytyy muuttua tullaksemme paremmiksi ihmisiksi. En kuitenkaan tiennyt, että suurimman osan aikaa se mitä pitäisi muuttaa, on meille epäselvää. Kuinka voimme muuttua, jos emme tiedä mitä muuttaa? Näiltä kursseilta löysin monia vastauksia.

Konsientiologia opettaa meille myös kuinka löytää ja käyttää henkilökohtaista etiikkaamme, sitä joka on tallennettu kollektiiviseen muistiimme. Se tarjoaa työkaluja ja mahdollisuuksia kehittyä nopeampaan tahtiin. Korvaamattoman arvokas seikka on myös muiden avustaminen. IAC:n terminologiaa käyttäen, lohduttaessasi henkilöä pidät yllä negatiivisia tunnetiloja ja energiamalleja. Kun taas autat tilanteen selkeyttämisessä, pyydät henkilöä katsomaan tilannetta objektiivisena tarkkailijana. Tällöin hän ei voi piiloutua erilaisten syiden taakse (eli kieltää ongelmiaan). Aina kun mahdollista voit auttaa lohduttamisen sijasta selkeyttämällä. Autat toisten tietoisuuksien evoluutiota auttamalla heitä kohtaamaan itsensä. Tällainen toiminta on hyvin palkitsevaa.

Näiden kurssien jälkeen elämäni on muuttunut ratkaisevasti. Kuluneiden seitsemän vuoden aikana osallistuin erilaisiin konferensseihin; konferensseihin joissa puhuttiin sisäisestä rauhasta, meditaatiosta, energioista ja avunannosta. Monilla niistä oli hyvät aikomukset (ei kaikilla, kuten tiedämme) ja positiivinen lähestymistapa, mutta ne eivät antaneet minulle sellaista täydellisyyden kokemusta jonka sain CDP-kursseilta.

IAC:n opetusohjelmat perustuvat empiristiseen ja tieteelliseen tietoon. Heidän opettajansa ovat erittäin sitoutuneita tutkimaan näitä aiheita ja heillä on aihepiiristä laaja ja monipuolinen tietämys. Tämä on organisaatio, joka on täysin omistautunut tietoisuuden kehittämiselle ja evoluutioprosessille. IAC rohkaisee opiskelijoita hankkimaan omia kokemuksia eikä vain uskomaan mitä he sanovat. He tarjoavat opiskelijoille välineitä joilla he voivat saavuttaa tavoitteensa itsenäisesti, omaan tahtiinsa ja itselleen sopivaan aikaan. Minusta kaikki nämä seikat ovat erittäin hyviä syitä jatkaa osallistumista myös muille heidän tarjoamilleen erilaisia teemoja käsitteleville kursseille.

Jos ihmisillä olisi mahdollisuus saada tällaista opetusta osana peruskoulutustaan, maailma olisi todella erilainen. Se olisi paljon parempi.

 

Marisela A, Miami, USA