Banner_CDP_training_suomi

Tietoisuuden kehittäminen – kurssi (CDP)

Kuvaus

Tietoisuuden kehittäminen – kurssi on IAC:n opetusohjelmien ydinkurssi. Se kattaa suuren määrän tietoa konsientologian ja projektiologian tieteenaloista korostaen erityisesti niiden käytännöllisiä ja kokemusperäisiä näkökantoja. CDP tutkii sellaisia asioita kuten psyykkinen tietoisuus, kehostairtautumiskokemus (astraalimatkailu, astraaliprojektio), parantaminen, karmalliset yhteydet, energeettinen itsesuojaus, kuolema ja kuoleminen, kosmoetiikka, elämänohjelma, paranormaalit ilmiöt, korkeavärähteisemmät ulottuvuudet, avunanto fyysisille ja ei-fyysisille olennoille ja paljon muita.

CDP-kurssi on 40 tunnin pituinen yhdistelmä teorialuentoja ja käytännön harjoituksia ja keskittyy ensisijaisesti kehostairtautumiseen (OBE). OBE on henkilökohtaisen kasvun työväline, koska sen avulla saamme ensikäden kokemuksen siitä näkymättömästä ei-fyysisestä maailmasta, jonka kanssa olemme vuorovaikutuksessa ja se auttaa meitä ymmärtämään psyykkisiä kokemuksia laajemmasta näkökulmasta.

OBE (astraaliprojektio) ei ole itsetarkoitus, vaan pikemminkin työkalu, jonka avulla voimme kokea oman moniulotteisen luonteemme. Tietoinen kehostairtautumiskyky ja kanssakäyminen muista ulottuvuuksista olevien tietoisuuksien kanssa on välttämätön askel kehitysprosessissamme. OBE antaa meille mahdollisuuden saada vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin: Mikä on minun tarkoitukseni elämässä? Onko minulla ollut aikaisempia elämiä? Voinko tavata jonkun, joka on kuollut? Koenko biologisen kuoleman? Mistä olen tullut?

Kehostairtautuminen on täysin erilainen kokemus kuin unennäkö, sillä siinä henkilö matkustaa tietoisesti toisiin maailmoihin. Tietoiset kehostairtautujat kykenevät vierailemaan paikoissa, tapaamaan ihmisiä, lisäämään tietämystään ja saavuttamaan suuremman henkisen kypsyyden. Kehostairtautuminen on kiehtova kokemus, joka nopeuttaa henkilökohtaista evoluutiota.

Projektiologia pitää tietoista projektiota (tietoista astraaliprojektiota) luonnollisena ilmiönä. Projektiologian ehdottamien menetelmien ja astraalimatkailutekniikoiden tarkoituksena on saattaa ilmiö kokeilijan vapaaehtoisen kontrollin alaisuuteen. Tietoinen kehostairtautuminen auttaa yksilöitä hyödyntämään sen yhden kolmasosan elämästään, joka tietoisuustutkimuksen näkökulmasta katsottuna ’tuhlataan’ nukkumiseen (fyysinen keho tarvitsee lepoa, mutta tietoisuus itse voi olla aktiivinen kehon nukkuessa).

Tämän lisäksi CDP-koulutus tarjoaa käytännön harjoituksia bioenergioiden hallinnan (chi, prana) ja astraaliprojektioiden saavuttamiseksi. Tässä painotetaan osanottajien kykyä aistia, erotella ja hallita energioitansa ilman mielikuvitusta tai suggestioita.

 

Bioenergioiden hallitseminen antaa yksilöille mahdollisuuden:

 1. kokea tietoisia, hallittuja kehostairtautumisia (OBE);
 2. lisätä yliaistillisia havaintoja;
 3. laajentaa itsetietoisuutta ja tasapainoa;
 4. kehittää psyykkisiä kykyjä;
 5. aistia & avata chakroja;
 6. saavuttaa korkeampi tunnetasapaino ja fyysinen hyvinvointi.

IAC painottaa suoran, henkilökohtaisen kokemuksen tärkeyttä uskomusten ja mystiikan sijaan. Käytetyt menetelmät auttavat osanottajia saamaan omakohtaisia kokemuksia ilman minkäänlaista johdattelevuutta tai riippuvuutta.

The module that is usually more demanding is the CDP1 as it is mostly theoretical. Each of the four classes last about two hours and is followed by a practical energy exercise and a break between the two classes each night. The classes are very dynamic and are filled with examples and interesting anecdotes that make the time pass in an engaging and immersive manner.

For CDP2, CDP3 and CDP4, every second class is a practical class and even the theory classes are broken up with bioenergy and clairvoyance exercises, thus making the whole course experience varied and extremely enjoyable.

 

Kurssin aiheet

Tietoisuuden kehittäminen – kurssi perustuu kirjojen ”Projectiology” ja ”700 Experiments of Conscientiology” tärkeimpiin lukuihin ja kattaa laajan määrän tietoa näistä kahdesta tieteenalasta. CDP- kurssin aikana annettu informaatio ja tekniikat esitetään loogisesti ja opetuksellisesti niin, että oppilaat voivat välittömästi soveltaa niitä jokapäiväisessä elämässään.

Jokaisella luennolla opetetaan uusi energiaharjoitus ja kuusi luennoista on omistettu yksinomaan kehostairtautumistekniikoille. CDP:n aikana opetetaan yli 20 tekniikkaa, jotka edesauttavat astraalimatkailun oppimista. CDP:n rakenne ja pedagogiset keinot auttavat oppilaita lisääntyvässä määrin ymmärtämään ja kokemaan käsiteltyjä aiheita.

Avainasemassa kurssin aikana on oppilaan ja ohjaajan välinen vuorovaikutus. Kokeneet ohjaajat opastavat jokaista oppilasta henkilökohtaisesti, huomioiden ne erityiset osatekijät, jotka estävät tai edistävät hänen kehitystään.

 

Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä CDP-kurssin kattamista aiheista:

 • Lähtökohdat tietoisuuden tutkimukselle
 • Totuudenmukaisuudet ja väärät käsitykset koskien yliaistillisuutta ja yliluonnollisia kykyjä
 • Kehostairtautumiskokemuksen (astraalimatkailun, projektion – OBE:n) tieteellinen tutkimustyö
 • Ei-fyysisen maailman tunnusmerkit
 • Parantumisprosessi ja itsensä parantaminen
 • Kanssakäyminen ei-fyysisten olentojen kanssa
 • Tasapainoisuus ja energeettinen (psyykkinen) itsesuojaus
 • Yliluonnolliset kyvyt
 • Bioenergian (chi) aistimiskyvyn kehittäminen
 • Bioenergian (chi) hallinta ja psyykkinen kehitys
 • Mediaalisuus vs. animismi
 • Hienokehot
 • Kuolema ja kuoleminen
 • Kosmoeettisyys vs. itsekorruptio
 • Universalismi
 • Holomaturiteetti (täydellinen henkilökohtainen kypsyys)
 • Mentaalikeho, tietoisuus ja kosmotietoisuus
 • Älykkyyden eri tyyppejä
 • Muuntuneet tietoisuudentilat
 • Paranormaalit ilmiöt ja niiden luokittelu
 • Kuolemanrajakokemus ja elämän jatkoaika
 • Energiarakenteiden muodostuminen
 • Eri energiarakenteiden erottaminen
 • Tietoisuuden kehittyminen
 • Evoluution eteneminen
 • Homo sapiens serenissimus (pitkälle kehittynyt seestynyt yksilö)
 • Ei-fyysisten tietoisuuksien luokittelu (vähemmän kypsästä kehittyneempiin tietoisuuksiin)
 • Avustamistehtävät – lohdutus- ja selkeyttämistehtävät
 • Eksistentiaalinen kierrättäminen ja eksistentiaalinen inversio
 • Eksistentiaaliohjelma (elämäntehtävä)
 • Fyysisten elämien välinen ajanjakso
 • Todisteita menneistä elämistä ja niistä tehtyjä tutkimuksia
 • Eksistentiaalinen ketju (jälleensyntymisprosessi) ja sen vaikutukset evoluutioprosessissa

 

  Luento 1 Luento 2 Luento 3 Luento 4
Jakso 1 Perusteet tietoisuuden tutkimukselle Bioenergia:
Teoreettisia ja käytännön
näkökohtia
Projektion
vaiheet ja  valmistautuminen kehosta poistumiseen
Tietoisuuden ei-fyysinen vaihe (projektion aikana) ja OBE:n eri  tyypit
Jakso 2 Yliaistilliset tietoisuudentilat ja paranormaalit ilmiöt Yleistä
kehostairtautumisesta
sekä ensimmäinen käytännön harjoitus (projektiotekniikka)
Kanssakäyminen ei-fyysisten olentojen kanssa
(Ei-fyysiset auttajat ja tunkeilijat)
Käytännön harjoitus (projektiotekniikka)
Jakso 3 Mentaalikeho, tietoisuus ja älykkyyden eri tyyppejä Käytännön
harjoitus
(projektiotekniikka)
 Holomaturiteetti
ja kosmoeettisyys
 Käytännön harjoitus (projektiotekniikka)

Jakso 4

Eksistentiaaliohjelma ja fyysisten elämien välinen ajanjakso

Käytännön harjoitus (projektiotekniikka)

Kehitystasot ja edistyneet tietoisuudet (Serenissimus)

 Käytännön harjoitus (projektiotekniikka)